Meløy kommune har foreløpig en kassakredittramme på 30 millioner kroner. Nå foreslår kommunedirektøren at rammen utvides til 70 millioner kroner i sin innstilling til kommunens andre tertialrapport i 2023.

Johansen erfarer at den nåværende rammen for kassakreditt ikke vil være nok til å betale løpende forpliktelser som lønn og regninger i de kommende månedene.

– Vi bruker mer penger enn vi har inntekter, og driftsfondene er tømt. Vi er i en situasjon der vi ikke er likvid, og får dermed problemer med å betale våre forpliktelser og faste kostnader, inkludert lønn til ansatte, står det i rapporten.

I rapporten kommer det også frem at Meløy kommune per 31.08. hadde et merforbruk på i underkant av 67 millioner kroner. Merforbruket for hele 2023 er fremdeles anslått til å bli omtrent 60 millioner kroner.