Sigurd Stormo

Prosjektet skal legge føringer for hvordan vi skal planlegge og prioritere samferdsel de neste 10-12 årene i Meløy inn mot regional- og nasjonal transportplan.

Studien som Leva Urban design utførte i 2018 viser at det etterspørres bedre kommunikasjonsløsninger i hele Meløy både på fastland og øyer. Ved å legge til rette for bedre kommunikasjon internt i kommunen mellom bygdene vil det være lettere å benytte seg av tilbud på tvers av bygdene. Eksempler er fritidsbadet i Glomfjord, fotballhall på Reipå, eller tjenester i kommunesenteret. Ungdommer kan benytte seg av tilbud som idrettslagene tilbyr på tvers av bygdene i Meløy.

En mindre buss basert på bestillingstur kunne kjørt dagtid og kveldstid mellom Engavågen-Glomfjord og Glomfjord-Reipå. Da ville det blitt mulig for alle innbyggerne på fastlandet å reise på tvers av bygdene. For øyene må vi få til økt rutefrekvens med eksempelvis Skarstind, etter samme modell, mellom øyene og fastland. I kombinasjon med en intern bussrute ville det da bli mulig å reise i Meløy på en enklere måte for å benytte seg av tilbud på dagtid og kvelder.

Bedre samferdsel innad i kommunen vil også styrke veksten vi nå ser i reiselivet, da det blir lettere å transportere til og fra destinasjonene. Det gjelder både reisende utenfra, men også slik at innbyggerne i Meløy kan benytte seg av de spennende tilbudene vi har fått i vår kommune fra øyene, via Svartisen og inn på Glomfjellet og Rallarbrakka.

Vi ønsker et pilotprosjekt hvor Meløy kommune kan kombinere egne transportbehov som en delfinansiering av en slik transportløsning. Vi må samtidig stå på kravet om en ny bilferge i Meløybassenget som oppfyller dagens krav til miljø. En ny ferge vil bruke mindre drivstoff og ha høyere hastighet. Vi vil da få muligheten til flere ruteavganger mellom øyene og fastland, samtidig som vi kan få inn avganger til Støtt. En ny ferge i Meløybassenget vil altså kunne gi mer ruteproduksjon og koste mindre enn dagens ferge som ikke er fremtidsrettet med dagens krav til miljø.

Ved å utvikle eksisterende tilbud samtidig som vi får på plass et pilotprosjekt for ny intern kommunikasjon mellom bygdene, styrker vi fremtidens samferdsel i Meløy for innbyggere og næringsliv.

Sigurd Stormo

Ordførerkandidat Meløy Arbeiderparti