Pressemelding

Valgkomiteen i Nordland Senterparti har i dag lagt frem forslag til valg av nytt fylkesstyre for fylkesårsmøte som avholdes heldigitalt førstkommende helg 20. – 21. Mars. Komiteen er fornøyd med innstillingen og arbeidet komiteen har utført.

-        Vi har hatt en god og velfungerende valgkomite i årets arbeid, og jeg mener vi har fått dekt opp fylkesstyret på en bra måte i forslaget vårt til ny styresammensetning. For å finne gode talenter har vi kjørt en del innspillsrunder internt i organisasjonen, da blant annet opp mot lokallagene og de regionsansvarlige i dagens fylkesstyre sier leder av valgkomiteen Frank Johnsen.

Det kommer i klartekst frem i valgkomiteens innstilling at det trer inn flere nye kandidater til fylkesstyret i Nordland Senterparti dersom årsmøtet velger å omfavne innstillingen slik den foreligger.

-        Vi har på mange måter hatt en krevende oppgave da det er mange gode kandidater å velge i, men en ting jeg vil peke på som positivt for organisasjonen er at det nye forslaget trekker ned gjennomsnittsalderen i styret. Enhver organisasjon har behov for nye talenter avslutter Johnsen.

Valgkomiteens forslag til nytt fylkesstyre:

Fylkesleder - Trine Fagervik (Ikke på valg)

1. Nestleder - Sindre Stordal, Sør - Salten (Ny)

2. Nestleder - Anne S. Sand, Lofoten (Gjenvalg)

Studieleder - Anna Cecilie Jentoft (Ny)

Styremedlem - Vesterålen Odd Arne Andreassen (Gjenvalg)

Styremedlem - Nord – Salten Christina Falch Holmvaag (Gjenvalg)

Styremedlem - Ofoten Gunnar Gamst (Ny)

Styremedlem - Nord – Helgeland Iren Beathe Teigen (Ikke på valg)

Styremedlem - Midt – Helgeland Peter Talseth (Ikke på valg)

Styremedlem - Sør – Helgeland Hilde Wågan Olsen (Ny)

1. Vara - Bent – Joacim Bentzen, Hadsel (Gjenvalg)

2. Vara - Britt Kristoffersen, Hamarøy (Gjenvalg)

3. Vara - Ola Smeplass, Bodø (Gjenvalg)

4. Vara - Marthe Havaas, Narvik (Gjenvalg)

5. Vara - Liv Marit Haraldsvik Reitan, Sømna (Gjenvalg)