Tommy Tangstad, Meløy SP

I sak 59/20 står det følgende:  3. Kommunedirektøren utarbeider et reglement for flagging ved kommunens offisielle bygg, og gjennomfører nødvendige drøftinger for å gjennomføre flagging i forhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Orienteringssak om reglementet legges frem for kommunestyret til orientering i november 2020.

Saken kommer så opp 10/9 med i sak 66/20 der det legges frem et fellesforslag: Kommunedirektøren utarbeider et reglement for flagging ved kommunens offisielle bygg, og gjennomfører nødvendige drøftinger for å gjennomføre flagging i forhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Sak om reglement legges frem for kommunestyret.

1. mai kjører jeg gjennom Glomfjord der flaggene vaier fint i det lille som er av vind, på Neverdal står flaggstangen tom og glissen.

Kan ordfører redegjøre for hvor saken står i dag? Har vi et oppdatert flaggreglement?

Tommy Tangstad

Meløy Senterparti

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.