Meløy kommunes kulturpris for 2017 gikk til Magne Hanssen, for hans mangeårige innsats for musikklivet i kommunen.

Ordfører Sigurd Stormo foresto den høytidelige utdelingen i kommunestyresalen på torsdag, og trakk fram Magnes brede engasjement for musikkutøvelse, egne komposisjoner og oppsetting av konserter.

- Det er tredje kommune som gir meg en kulturpris, så jeg begynner å forstå at noe riktig har jeg vel gjort, sa Magne i sin takketale.

Etter at han ble ansatt som kantor i Meløy i 2005, har han vært initiativtaker og delaktig i utallige prosjekter med sang og musikk i kommunen. Blant annet stablet han på beina et hundre mann sterkt mannskor i Fore kirkes jubileum i 2009, arrangerte konsert i forbindelse med REC-krisa i 2012 og laget sin egen avskjedskonsert da han gikk av med pensjon i fjor. I tillegg står han bak etableringen av damekoret MeSDameS, som har blitt landsdelens største, og kanskje beste, damekor.

- Jeg husker mange flotte stunder i en kommune som har et rikt kulturliv. Det er vi som bor i kommunen som er viktige for kulturarbeidet. Mitt favorittord er VI. Vi må skape ting sammen, og kulturen er viktig for å samle og engasjere fellesskapet, sa Magne i sin takketale.