"Nå må politikerne ta ansvar i sakene om fryktkultur"