Nedgang i folketallet i alle tre kommunene - Meløy har minst nedgang de siste 12 månedene