‘’Kommunestyret velger med bakgrunn i at prosessen (kommunestyrets vedtak sak 10/20) ikke har konkludert om samling av ungdomsskoletrinnet, å avslutte denne prosessen. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren i lys av prosjektet «En ansvarlig og Bærekraftig økonomi 2023-2026», å vurdere og fremme forslag hvilke virkemidler som er relevant å vurdere politisk i forhold til det fremtidige økonomiske tilpasningsbehovet innenfor alle sektorer.’’ heter det i vedtaket.

Gildeskål kommune har fire grunnskoler, alle fra 1.-10.klasse. Disse er Inndyr skole, Nygårdsjøen oppvekstsenter, Sørarnøy skole og barnehage og Sandhornøy skole og barnehage.

Les også:

94 av 100 på inntektstoppen er menn: – Mangler kvinner i høyt utdannede stillinger