Da vil Meløy Tett på gjerne høre fra deg! De skal i år kåre «Årets Meløyambassadør» for første gang. Prisen kan deles ut til en person, bedrift eller en organisasjon som bidrar til å synliggjøre Meløy som attraktivt bo- og arbeidssted. Kriteriene er:

- har en tydelig Meløy-identitet

- synliggjør Meløy på en positiv måte regionalt, nasjonalt og internasjonalt

- bidrar til å gjøre oss som bor i Meløy stolt av kommunen vår

- bidrar til å skape et godt omdømme for Meløy

Forslag på årets Meløy-ambassadør sendes på mail til Meløy Næringsforum innen 20. oktober. Prisen vil bli delt ut på Meløyseminaret som avholdes 10. november.