I disse dager sluttføres arbeidet med å taksere flere kommunale eiendommer, som med det første legges ut for salg på det åpne markedet. Det gjelder blant annet Mosvold barnehage, hybelhuset i Glomfjord og en tomannsbolig ved barnehagen i Neverdal. Eiendommen det imidlertid knytter seg mest interesse til, er nok Ørneshaugen. Der er takseringsarbeidet snart i havn, og utviklingsmulighetene på tomta legges fram som egen sak for kommunestyret den 22. juni.