- Vi kan ikke bare sette vår lit til næringslivet, derfor har vi nå utlyst egenfinansiert stipend, sier fagleder Monica Rosting ved Mvgs, studiested Ørnes

.

Elever med tysk og spansk på timeplanen har nå mulighet til å reise til Berlin, Munchen, Barcelona eller Malaga.

- Det må søkes skriftlig med begrunnelse for hvorfor stipendet skal tildeles. Deretter vil det utføres et intervju før en helhetlig vurdering tas. Ting som ses på er søknad, karakter i faget, karakter i orden/adferd i tillegg til intervjuet. Målet er å stimulere språk-elever med stor interesse for fagene.