Årets TV-aksjon fikk meløyfjæringene til å kvitte seg med 38 kroner per innbygger. I Gildeskål var givergleden større.

- Litt vanskeligere å mobilisere i alle bygdene merker vi, forteller varaordfører Lisbeth Selstad Amundsen.

Som sammen med to andre fra formannskapet sto i spissen for årets innsamling for TV-aksjonen som i år støtter UNICEF.

- Vi merker at flere sier nei til å være bøssebærere og hadde i år problemer med å finne frivillige blant annet både i Neverdal, Reipå, Engavågen og Halsa. Dette er litt dumt ettersom mange faktisk forventer besøk på døra for å kunne gi.

Lisbeth er redd for at denne trenden skal fortsette og at områder ikke lenger blir prioritert på grunn av mannskapsmangel.

- Vi vil nok kjenne litt på at det blir en falitterklæring, ja, understreker Lisbeth som er opptatt at det er viktig å engasjere seg.

Etter helgas innsamling og opptelling søndag kveld er resultatet for Meløy og Gildeskål følgende: Totalt for Meløy 248.149 kroner og et gjennomsnitt per innbygger på 38,56, mens folk i Gildeskål gav 64,15 per hode, totalt 123.759 kroner.