Under sin første opptreden som folkevalgt i kommunestyret, var Maria Eibensteiner Olsen (Sp) svært kritisk til kommunens utredning av framtidens legestruktur i Meløy.

- Som helsepersonell med god kjennskap til legekontoret på Vall og hvordan tjenesten fungerer, vet jeg hva som kan bli resultatet dersom en av legestillingene flyttes fra Søndre. Da er det min plikt å informere representantene, som ikke har kunnet lese om dette i ei svært mangelfull utredning!

Entes om å avvente

SP-politikeren var ikke alene om å mene at forarbeidet i saken Meløylegen er for skrint. Derfor ble et fellesforslag fra SV/AP/V/KrF og SP vedtatt mot to stemmer i kommunestyret sist torsdag.

Nå får rådmann Hege Sørlie i oppdrag å utrede innkomne innspill, og se på muligheten for lokalisering i nytt sykehjem. Denne beslutningen kom raskt etter en grundig presentasjon av bakgrunnen for prosjektet av kommunalsjef Kristin Eide, som etterpå måtte svare på spørsmål fra politikerne. Også fra småbarnsmor og grendelagsleder Maria, som mener korrekt informasjon er holdt tilbake, blant annet om pasientlister og faktisk arbeidsbelastning for de to legene i Søndre.

- Rådmannen har godkjent at pasientene betjenes ut fra ei felles liste på 1800, likevel står det i saksframlegget at Søndre har ledig kapasitet og ei halvfull liste! Til sammenligning har tilsvarende legestillinger med samme ansvarsoppgaver i nordbygda 900 pasienter på sine lister, sier Eibensteiner Olsen.

- Hva er motivet?

Hun har helt siden innstillingen ble gjort kjent, vært krystallklar i sin mening når det gjelder Søndre Meløy. Eibensteiner Olsen mener sårbarheten det nye forslaget kan føre til, ikke på noen måte kan erstattes ved å innføre ekstraservice som akuttbil eller helsestasjon for eldre og belastede innenfor rus og psykiatri, som var blant Eides framtidsrettede forslag.

- Kommunalsjefen fasthold også at hensikten med prosjektet er å oppnå stabilitet og øke kvalitet i tjenesten. Da harmonerer det dårlig at hun gjentatte ganger refererte til de høye utgiftene ved å måtte gange alle innkjøp med 3. Når vi vet at Nordlandssykehuset allerede sliter med å skaffe beredskap til ambulansene, lurer jeg på hvordan Meløy kommune skal klare å stille med medisinsk beredskap til en ambulerende tjeneste, samt sikre forsvarlig legetilsyn for utskrivningsklare pasienter som planlegges tatt hjem til Grindåsen omsorgsboliger på Halsa!

- Å sentralisere tjenesten på Ørnes skinner gjennom det meste av argumentene her, men jeg er glad saken ble utsatt inntil aller fakta og konsekvenser er kommet på bordet!

Til stede: Lege Samuel Sagstrøm prioriterte å overvære kommunestyrets behandling. Han er tillitsvalgt i saken, og har gitt et klart synspunkt på at forslaget vil svekke tjenesten i sør. Arkivfoto.

Til stede: Lege Samuel Sagstrøm prioriterte å overvære kommunestyrets behandling. Han er tillitsvalgt i saken, og har gitt et klart synspunkt på at forslaget vil svekke tjenesten i sør. Arkivfoto.