På fylkesvei 17 i Gildeskål vil det komme 4121 meter ny asfalt på Grimstad, og 571 meter på Sørfjordveien.

I Meløy kommer det 676 meter ny asfalt på Selstad. De resterende 11.100 meterne er fordelt på Bodø og Beiarn.

Rødøy kommune får ikke mindre enn 0 meter med ny vei.

Mindre vei for pengene

I Nordland får 100 kilometer fylkesveg ny asfalt i år. Totalt blir det brukt rett i underkant av 200 millioner kroner på asfaltering av fylkesvegene i 2024.

– Stor prisvekst de siste årene gjør at vi får vesentlig mindre for pengene nå enn for få år siden. Vi har likevel klart å finne rom for å asfaltere 100 kilometer, understreker fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Mange av vegene som asfalteres i år, er fortsettelse på strekninger som ble påbegynt i fjor.

Stort etterslep

Fylkesråd for finans og organisasjon, Anette Amalie Åbodsvik Bang, påpeker at i stramme budsjetter, er det uansett viktig å prioritere vedlikehold av fylkesvegene.

– Behovet er stort. Vi ser at vegene i hele Nordland har fått betydelig medfart av telen og teleløsningen i vår. Etterslepet på vedlikehold er stort. Vi må gjøre det vi økonomisk makter for å ta inn noe av dette etterslepet, sier Bang.

Fra kyst til marked

Også fylkesråd Bjørn Larsen er fornøyd med at man har klart å øke asfaltbudsjettet betydelig.

– Det er særlig viktig for næringsveiene våre. Som kjent går det store mengder fisk fra kysten og til de europeiske markedene. Hver eneste fisk som kjøres ut fra Nordland starter ferden sin på en fylkesveg. Da er det selvsagt viktig at standarden på vegene ikke er til hinder for den enorme verdiskapningen som skjer i Nordland, sier fylkesråd Larsen.

– Vær tålmodig

Det vil i sommer også pågå forarbeid for asfaltsesongen til neste år. Fylkesråd Kvensjø maner bilistene til å være tålmodige.

– Totalt blir det mye asfaltarbeid og vegarbeid i hele Nordland. Kjør forsiktig og vær tålmodig. Arbeidet på vegene er til alle bilistenes beste, og for at vi skal ha en akseptabel veistandard, også i et trafikksikkerhetsperspektiv, sier hun.