Kutter i psykisk helse og rus: - Synd, men må ha tillit