for-fleinvaer

«Fordypningsrommet Fleinvær» i Gildeskål fikk den gjeve prisen under en utdeling i Tromsø fredag den 10. mars.

Byggherre Håvard Lund var tilstede for å ta i mot prisen. I juryens begrunnelse heter det blant annet:

- Nordnorsk arkitekturpris 2016 gis til et prosjekt som verdsetter den naturlige isolasjon og utviser en nytolkning av nordisk byggetradisjon satt i det skjøre og ville nordnorske havgapet, med en modig retning for hva nordnorsk kystkultur og turisme kan representere. Resultatet er blitt et spennende prosjekt som setter et av vår tids store behov i fokus.

Anerkjennelse

Prisen gikk til Tyin tegnestue Rintala Eggertsson Architects for Fordypningsrommet Fleinvær. - Jeg synes dette er spesielt fint for arkitektene, som ikke alltid får den anerkjennelse de fortjener. De opplever en tøff hverdag i møte med den store verden. Fint at de får en slik god respons på et så pass lite prosjekt som det på Fleinvær, sa Lund da Framtia i januar gjorde han oppmerksom på at prosjektet på Fleinvær var nominert til Nordnorsk Arkitekturpris.

Helhetlig  I juryens begrunnelse heter det videre: - Byggherrens gode intensjoner og mening om at tid, og ikke bare sted, var en naturlig del av prosjektutviklingen. Dette har bidratt til et helhetlig og genuint spennende prosjekt.

Med fokus på lokal byggeskikk og eksisterende landskapsforhold, har de involverte greid å skape et sted hvor besøkende kan leve tett på naturen og oppleve det skiftende været og lyset i Nord-Norges vakre havgap.

Krav om endring

Juryen mener videre at prosjektets fremtidsrettede fokus på en “kultur- og reiselivsnæring” kan ses i sammenheng med tidens krav til omstilling og endring langs kysten.

- Prosessen tok flere ting på alvor: naturen og landskapet, håndverk og arkitektur, tilstedeværelse, ro og fred, skapelse og utvikling. Resultatet ble et prosjekt som viser en ekthet og råskap som kan tiltrekke seg tilreisende, og være noe fastboende kan være stolt av og livnære seg på, i samfunn hvor tidligere næringer er i tilbakegang.

Poetisk vakkert

Fordypningsrommet Fleinvær, er i juryens øyne, i sine værharde omgivelser – et poetisk, vakkert prosjekt, med et sosialt aspekt som vil berike de lokale og tiltrekke seg de utenfra, og et bilde på hva nordnorsk natur, kultur og arkitektur kan være.

Lille Fleinvær

-Prisen er en veldig flott anerkjennelse fra et fagmiljø som evner å se vårt innholdsprogram og arkitektonisk vellykkethet opp mot gigantiske prosjekt. Lille Fleinvær mot Hammerfest Havn. Hvor kult er ikke det, liksom, sier Håvard Lund i en kommentar til Framtia.