I siste kommunestyre ble det vedtatt at kommunens næringsarbeid skal videreføres av Meløy Utvikling, også etter at omstillingsperioden er over. I den forbindelse blir Meløy Utvikling omgjort til et kommunalt foretak (KF). Forslaget ble enstemmig vedtatt.