Sist uke inviterte styreleder i Meløy Utvikling (MU), ordfører Sigurd Stormo og daglig leder i Svartisen AS til pressebrief. Med seg hadde de noen av aktørene som i sommer har drevet sine virksomheter inne ved breen.

Bevisst næringsutvikling

MU skal bruke vel 1 million kroner i arbeidet for å løfte Svartisen opp som nasjonalt reiselivs-ikon, og har knyttet til seg Bedriftskompetanse for å kvalitetssikre prosessene. Fra før er 4,2 millioner kroner investert for å sikre seg aksjene i de to selskapene Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS. Stormo betegner dette som en viktig del av næringsutviklingen i kommunen. - Nordland fylkeskommune definerer reiseliv som basisnæring på lik linje med industri og fiskeri/havbruk, og investeringene våre er ikke store når man ser helhetlig på det. Vi utvikler ikke bare for selve Svartisen, men også for andre reiselivsdestinasjoner i kommunen og i regionen, sa ordføreren til pressen. Nå går prosjektet inn i sin andre fase, der målsettingen er å legge rammen for videre utvikling gjennom å koble sammen lokale og regionale aktører.

Skal finne retninga

Denne uken skal overordnet plan for den videre utviklingen av Svartisen opp i omstillingsstyret, og tidsplanen er relativt stram. Noe av det som haster, er å få på plass en mer permanent drift av Brestua. - Vi har flere interessenter og håper å kunne lyse ut anbudet før nyttår, sier ordføreren. Foreløpige driftsresultater fra Meløy Bedriftsservice, som denne sesongen ble leid inn for å drifte Brestua, viser en tredobling av omsetningen. Og potensialet er stort. - Vi ønsker helårsdrift her inne, og ser at i opplevelsesturismen ligger både bærekraft og betalingsvilje. Vi vil ikke at Svartisen skal utvikles ut av kontroll, med masseturisme som tramper ned området. Om vi ser til Lofoten, ser vi fort hvordan vi ikke vil ha det i Meløy! Ikke «billigturisme»

Svartisen Moose AS har hatt om lag 1500 besøkende siden de startet opp litt uti sesongen, og Rocks’nRivers har på tre måneder hatt 450 personer med på brevandring. Også for Finne UT har sesongen vært god med om lag 250 deltakere. Daglig leder Anette Myrvang Gammelgård ser imidlertid at masseturisme kan bli ei utfordring for konseptet sitt, nemlig å finne roen og stillheten i naturen.  Det håper hun kommunen vil ta hensyn til i sine veivalg framover. - Vi opplever at de store aktørene nå vil selge inn Svartisen og Meløy. Et av kjernespørsmålene i arbeidet fremover blir å finne ut hvilken type turisme som bør være i området, og hvordan det kan samarbeides for å tilrettelegge den. Kvalitet foran kvantitet ser ut for å være nøkkelordet for det Meløy ønsker å tilby turistene. Som i år har valfartet til turistattraksjon nummer én i Den stille fjerding. Og det er bare begynnelsen!

Fikk prøve: Avspenning og et klart fokus er noe av kjernen i Finne UT’s tilbud mindfulness, og det ble demonstrert under pressemøtet på Svartisen sist uke. Foto: Anne Mette Meidelsen