Gildeskål kommune har satt i gang et omfattende språkkurs spesielt beregnet på ansatte på Bo og Servicesenteret på Inndyr. Kommunalsjef Anne Grete Mosti forteller at bakgrunnen for kurset er at det innen kommunens pleie og omsorg er mange medarbeidere som ikke har norsk som sitt morsmål:

- Vi må erkjenne at dette byr på utfordringer. Det gjelder både i forhold til pasientene og medarbeidere på arbeidsstedet. Pasientene kan bli sinte hvis de opplever at de som skal være hjelpere ikke forstår dem. De ansatte skal også skrive rapport hver dag. Den må være språklig korrekt utformet, for å være et egnet verktøy for samarbeid med de øvrige i pleietjenesten. De språklige utfordringene har pleie og omsorgsavdelingen valgt å gjøre noe med.

- Jeg har tatt kontakt med Regionalt kompetansesenter, som har skaffet statlige midler til å arrangere et 150 timers norskkurs hos oss, sier Mosti.

Gildeskål kommune sitt bidrag er å legge til rette så deltakerne har fri og kan delta. Kurset blir holdt om ettermiddagen. Derfor kan deltakerne ikke ha vakt da.

- Kurset er tilpasset helsesektoren og ganske intensivt. Så vi har stor tro på at de som deltar vil få sine norskkunnskaper kraftig forbedret.