Kommunen må ta grep for å unngå å sta i fare for å havne på ROBEK