Meløy Kommunes strategiske næringsplan for år 2023 til år 2026 er nå ute på høring, med høringsfrist 1. september 2023.

Strategisk næringsplan har status som en temaplan, og vil danne grunnlaget for videreføringen av næringsarbeidet i Meløy kommune. Den er utarbeidet etter kunnskap om lokalt næringsliv og målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Den beskriver fire innsatsområder for Meløy i perioden 2023-26, og angir retning og rammer for hvordan Meløy kommune vil arbeide langsiktig med å legge til rette og stimulere utvikling av lokalt næringsliv. Målet for hver av de fire strategiene er:

1. Kommunen fremmer vekst gjennom et proaktivt koordinert næringsarbeid

2. Fremme vekst via god infrastruktur og utviklingsmiljø for eksportrettet næring

3. Styrke Meløyregionen gjennom sentrumsutvikling og profilering

4. Reiselivet utvikles i en samfunnsorientert retning, og styrker lokal attraktivitet

Planutkastet finner du her!

Synspunkter kan sendes til Meløy kommune, senest innen 01.09.23.