Fra vårens forvaltningsrevisjonsrapport i Gildeskål var det spesielt ett forhold som kommunestyret fant verd å trekke fram: Kvalitetssikring av utført arbeid på veiprosjektet.

- Det mangler rutiner for kvalitetssikring av utført arbeid vedrørende veiprosjektet, og kontroll av at leveransen er i samsvar med bestillingen, heter det i vedtaket fra kommunestyret. Rådmann Helge Akerhaugen sier i en kommentar at dette arbeidet vil være i fokus i hvert enkelt prosjekt framover. - Når det gjelder massekontroll i veiprosjekt er det en utfordring vi ikke er alene om, men like fullt  et høyst relevant revisjonspunkt, sier han. - Ved senere asfalteringsprosjekt vil rutinene endres med massekontroll før asfalten blir lagt. Rådmannen mener for øvrig at Gildeskål er en av de kommunene som har best kontroll på rutiner rundt innkjøp. - Når det gjelder rutiner rundt anvisning og attestasjon er vi i ferd med å sluttføre nytt reglement, og vil gjennomføre opplæring med de ansatte. - Ellers mener jeg at de ansatte som jobber med dette til daglig fortjener ros fra innbyggerne for det gode arbeidet de gjør med forvaltning av offentlige midler, avslutter rådmann Helge Akerhaugen.

.