Heidi har en rolle som alltid er viktig, men i disse smitteverntider har renholderen en nøkkelrolle.

- Det er litt ekstra, men det tar jeg som en utfordring, sier hun.

- Skoledagen er tilrettelagt slik at vi i samarbeid skal klare å følge de anbefalingene som er nå. Toalettene skal vaske 2 ganger hver dag, det samme gjelder kontaktpunkter som dørhåndtak og kraner. Jeg vasker bare tomme rom, og eleven er ute i puljer så de ikke skal få for store grupper. Det er godt organisert, og vi jobber veldig godt sammen – både elever og ansatte – så det greit!