Over 110. 000 elever har deltatt i årets elevundersøkelse. Dagbladet har søkt om, og blitt innvilget innsyn i mobbe-tall på kommunenivå.

Hvert år får alle elever i 7. og 10. klasse tilbud om å delta i den såkalte «Elevundersøkelsen» i regi av Utdanningsdirektoratet.

I Meløy oppgir 12 prosent å ha opplevd mobbing digitalt, fra medelever og/eller voksne på skolen to til tre ganger i måneden, eller oftere. 8 prosent forteller om mobbing fra medelever på skolen de siste månedene, mens 2 prosent har opplevd mobbing på mobil, ipad eller pc samme tidsrom. Det er 4 prosent som oppgir å ha opplevd mobbing fra voksne på skolen de siste månedene.

Kilde: Dagbladet.