Fra 30. august til 13. september vil det være redusert framkommelighet i Straumdalstunnelen. Det skal sprøytes med betong på tunnelveggene. Det vil være helt stengt i to perioder, mellom 1130 og 1325, og mellom 1355 og 1455. Rødøy kommune opplyser på sin hjemmeside at disse stengetidene er tilpasset alle tre fergesambandene i området samt buss. Tunnelen sprøytes i halvprofil og trafikken ledes forbi med ledebil. Arbeidet skal skje alle dager. Utrykningskjøretøyer kan passere.