- Det er ingen skoler som er i nærheten av å ha det samme ryktet som Inndyr har ute i fiskerinæringen