Lukket kommunestyremøtet da saken om arbeidsmiljøkartleggingen skulle opp