Aksjon aluminium - Aksjon aluminium går ut på at vi skal samle masse aluminiumsjekker. Når vi panter boksene, tar vi av jekkene.

Amalie og Julie forteller at boksene blir sendt inn slik at folk som trenger aluminium kan bruke dem.

- En boks som er gjenvunnet kan bli til 20 nye bokser. Hvis vi panter mye, kan det f. eks bli en pc.

Mari-Ann Isaksen og Anette Thoresen forteller at aksjonen var ukjent for skolen. Selv om dette er en landsomfattende konkurranse, har ikke Forskerfabrikken henvendt seg direkte til skolene.

Prosjektledere er Julie og Amalie Holand Nilsen.

Viktig forskning på realfag - Vi ble veldig glad da vi fikk en henvendelse fra familien, der de spurte om det kunne være noe for oss. At vi ble med, ga oss nemlig mulighet til å fremme både samarbeid med foreldrene, miljøarbeid og interesse for forskning innen realfagene.

Jentene har registrert at Forskerfabrikken har lagt ut interessante videosnutter på nettet.

- Vi har fått se hva som skjer med aluminiumsboksen etter at vi har pantet den på butikken.

Inndyr skole er ikke opptatt å være best i landet når aksjonen er avsluttet i desember, men er fornøyd med å ha fått satt fokus på miljøet.

- Vi håper at vi ved å samle inn jekker har sådd et frø i forhold til bevisstgjøring. For det er viktig at ungene tidlig blir bevisstgjort om å ta vare på ressursene, og at det vi betrakter som søppel er en ressurs når den blir tatt vare på og resirkulert.

Gjennom samarbeid kan foreldre og skole gjøre en innsats for miljøet.

- Da tenker vi at vi er på rett kurs om vi klarer å få det til.