I flere titalls saker i år har barn og unge fra Meløy blitt sendt til Statens Barnehus i Bodø for såkalt tilrettelagte avhør. På Ørnes følger etterforskere avhørene på videolink.

Barnehuset i Bodø har opplevd en sterk økning i saksmengde i løpet av de fem årene siden etableringen. En hovedoppgave for de ansatte med spesialkompetanse er å avhøre barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. I 2014 ble det gjennomført 137 slike avhør, i fjor 400, og økningen fortsetter.

- Selv om det er saker som har sin rot i Meløy, så sendes de som har behov for det til Bodø. En etterforsker hos oss ser og hører på avhørene via en videolink som vi har her, så kan vi iverksette etterforskning ut fra det som skjer på Barnehuset, forklarer regionlensmann Jim Kristiansen på Ørnes.

God løsning: regionlensmann Jim Kristiansen forteller at tilrettelagte avhør i Bodø er en meget god løsning for etterforskere i Meløy.

God løsning: regionlensmann Jim Kristiansen forteller at tilrettelagte avhør i Bodø er en meget god løsning for etterforskere i Meløy.

Bra ordning

Ordningen ble først innført i Nordland i 2014, og lensmannskontoret i Meløy har benyttet seg av det siden oppstarten.

- Selv om dette også er noe vi er pålagt, så synes vi at det er en meget bra ordning. På denne måten slipper vi å få avhørene gjentatt fra andre, og vi slipper å vente i flere dager på dialogutskrift, sier Kristiansen.

Han forteller at samarbeidet mellom lensmannskontoret og Barnehuset er godt.

- Samtidig som de gjør avhør der så kan vi fokusere på ting som må gjøres her. Etterforskerne som følger avhøret herfra kan også komme med innspill under pausene i avhøret, slik at vi også får spurt om det vi lurer på.

Rykk og napp

Senest uken før vårt intervju hadde det lokale lensmannskontoret bistand fra Barnehuset i to saker.

- Som alt annet så går det litt i rykk og napp, men det er en del saker herfra som blir tatt der. Det kan være alt fra folk som er utsatt for familievold, overgrep, eller lignende, sier Kristiansen, og legger til:

- Men det at vi alltid har muligheten til å benytte oss av Barnehuset er utrolig greit å ha i bakhodet.

Visepolitimester i Nordland Heidi Kløgstad sier til Avisa Nordland at etterforskning og påtale av vold og overgrep mot barn har førsteprioritet. Et nylig tilsyn fra Statsadvokaten i Nordland viser at etterforskningen av denne typen saker ved Nordland politidistrikt holder god kvalitet. Oppklaringsprosenten er nemlig 65 prosent, noe som er blant de beste i landets politidistrikter.

Følger med

En av etterforskerne som ofte overvåker avhørene fra Ørnes er Maja Ronsansbjørg. Hun er svært positiv til ordningen.

- Det sparer oss for mye tid at vi slipper å kjøre helt til Bodø, og at vi heller kan sitte her for å følge med, er en bra løsning, sier hun, og fortsetter:

- Om vi skulle dratt til Bodø hver gang en slik sak kommer opp så hadde det gått ut over våre ressurser, og viktig tid i enkeltsaker kunne gått tapt. Dette handler om logistikk. Reiseveien kan være en utfordring, og skjer det ting i de delene av distriktet som har behov for ferge, så kan det ta tid før vi kommer oss ut. Men det ordner seg alltid på et vis, avslutter Ronsansbjørg.