INVIS er årets bedrift i Meløy - De ansattes fortjeneste