- Dette berører våre tjenester ved Engavågen legekontor, Vall sykehjem samt Bolga og Meløy oppvekstsentre, melder kommunen.

- Ved Engavågen legekontor medfører dette at telefoner blir brutt og at personellet ikke har tilstrekkelig tilgang til pasientsystemet. Det har derfor vært nødvendig å endre på pasienttimer.

Problemet er meldt til Telenor og Signal, som nå jobber med å utbedre skaden.

- Vi håper dette kommer i orden så snart som mulig, skriver kommunen.