Har DNA-sporet torsken: Stor grad av genetisk likhet med fisk fra Norcod, mener Fiskeridirektoratet