I fjor høst ble arbeidet med å montere drivstoffanlegget i Grønøy havn ferdig. Etter en kort byggeperiode ble anlegget operativt.

Og etter ferdigstillelse er anlegget siden blitt flittig brukt av de som enten har behov for drivstoff til bilen eller til båten sin.

Leder for Grønøy havn, Einar Helge Meløysund, forteller til Framtia at dette har vært svært viktig å få på plass.

- Vi ville se at alt fungerte som vi ønsket, før vi gikk ut med denne nyheten. Nå har vi alt på plass og ser at alt fungerer. Både dieselfylling til båter og traktorer, og bensinfylling for biler og småbåter. Det eneste vi ikke har, foreløpig, er diesel til biler. Prismessig tror jeg vi ligger godt an.

Tankanlegget ligger i den nye fiskerihavna og har pumper både oppe på kaia for kjøretøy, og nede på en av kaipirene, til fylling av drivstoff til båtene.

-Jeg registrerte relativt stor trafikk til og fra pumpene også av fiskebåter på veg til og fra Lofoten og Finnmark, så det er tydelig at dette nye tilbudet dekker et behov, avslutter Meløysund.