I følge Meløy kommune sine nettsider vil Ørnes legekontor 1.november holde stengt mellom 12.00 - 15.30 grunnet kursdag for de ansatte.

De som har legetimer med lege møter som avtalt, men utover dette vil telefon, ekspedisjon og laboratorium være stengt i dette tidsrommet.