Meløy videregående både over og under gjennomsnittet