Det vil altså si: beboere i omsorgsboliger og på sykehjem, alle fra fylte 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke, prematurt fødte barn eller mennesker med kroniske sykdommer. Kommunen tilbyr både koronavaksine og årets influensavaksine.

Ørnes gamle sykehjem: 6.oktober og 20. oktober

Glomfjord helsestasjon: 9. oktober

Halsa helsestasjon: 11. oktober

Bolga skole: 16. oktober

Meløy legekontor: 18. oktober

Vall helsestasjon: 24. oktober

Det vil settes opp nye datoer i november for korona-vaksinering. Fikk du ikke vaksinert deg for influensa på overnevnte datoene vil du kunne vaksinere deg for influensa også da.