Lauvvatnet har et stort nedslagsfelt. Da mildværet satte inn, kom det ned mye vann på kort tid. Dermed var vannkrisen over.

I kuldeperioden da nesten alle tilsig var frosset, fulgte Gregor Hiler og hans medarbeidere spesielt godt med.

- Vi var oppe ved Lauvvatnet hver dag og målte vannstanden.

Pumpeanlegget tillater ikke at vannbassenget tappes ned mer enn 3,5 meter.

- Da vannivået begynte å bli farlig lavt, måtte vi sette i verk restriksjoner. Men det var aldri snakk om nattestenging, slik som i Meløy.

For å redusere forbruket, ble Stjernåga vannverk koblet inn flere ganger for å forsyne Arnøyene.

- Reservevannkildens renseanlegg har UV-stråling. Vannkvaliteten er like god som på Inndyr.

Gregor forteller at Lauvvatnet er en litt usikker vannkilde, fordi anlegget er etablert på kalkfjell. Vann kan slippe forbi gjennom sprekker.

- Vi håper i år å få støpt med betong rundt på sidene der vi har mistanke om lekkasje.

Han opplyser at anlegget ikke er laget for å utnytte kapasiteten i bassenget fullt ut, og at det kan være aktuelt å bygge om for å unngå restriksjoner på bruk av drikkevann.

- Vi skal prøve å senke pumpene, slik at de står lavere og kan suge ut mer vann.