Åshild H. Ursin

En kommunedirektør har som sin oppgave å levere et budsjett i balanse, og det er nok skikkelig vanskelig etter at kassa er tømt på forhånd.

Og når det da ikke lenger fosser kraftmillioner inn, men vannstrålen er blitt ført gjennom en spreder som slett ikke vanner hos oss, men helt andre steder, må det vel kunne gå inn i historien som en stor økonomisk flopp. Så i stedet for millioner inn, ble det millioner ut. Men det er allerede skrevet mye om, så det lar jeg ligge.

Jeg tenker heller på hvor rike Meløy har skuslet bort formuen sin tidligere. Satse stort, bygge dyrt i kommunesentrum og så håpe på at det skal lønne seg etter hvert som folkeopinionen legger seg. Det ser ikke ut til å ha lykkes.

Folk er sinte. Hvor får kommunen sine penger fra? Skatter og avgifter fra jordbruk og havbruk, industri og fiskeri, det som kalles små og mellomstore bedrifter, og ikke å forglemme, den kraftkrevende industrien. Ingenting av dette ligger i kommunesenteret. Men ikke så rent lite kommer i form av skatter og avgifter fra den jevne borger som bare skal betale for sin eksistens.

Vi er mange, så en liten økning i avgifter kan bety mye for mottaker, men merkes ikke så mye for de som betaler. Eiendomsskatten kommer nok til å svi for de som ingen inntekt har av sin eiendom. Og da er det litt sært at andre skal ha det. Folk i distriktene betaler like mye som de som bor sentralt, men de bor så langt unna kakefatet at det blir lite på dem når smulene skal fordeles til beste for alle innbyggerne.

Og nå er jeg ved sakens kjerne. Jeg er over 80 år og tilhører den gruppen som ordfører omtalte i fm nedlegging av sykehjemmet på Vall i høst, at «det må legges til rette for dem over 80 år, samtidig som vi jobber for det motsatte».

Jeg håper avisen har mistolket noe her, for jeg skjønte ikke hva som var ment med å jobbe for det motsatte. Det ble heller ikke presisert hvem eller hvordan det skulle legges til rette. Det er vel ikke meningen at alle gangføre gamlinger skal sendes på legd, og at alle tilbud i sørbygda skal legges ned for å utvikle kystbyen Ørnes? Jeg har alltid betalt mine skatter og forpliktelser om ikke med glede, så i hvert fall av plikt. Hadde jeg misligholdt, ville jeg blitt påmint i   form av minus på konto.

Den samme forpliktelse kan jeg ikke se påhviler de kommunale tjenester som jeg mener er en del av det vi betaler for. Jeg vil sånn på fallrepet oppfordre Meløy kommune til å ta vare på og verdsette sine innbyggere og sine ansatte, de som arbeider og legger ned tid og krefter for å utføre sin tjeneste til beste for andre. Det er de vanlige arbeiderne som bærer Meløy kommune framover.

Det gjelder ikke bare i helsevesenet men like gjerne i verksted, fabrikk, butikk og kontor. En henstilling til: Stopp hjerneflukten, gi ungdom som vil noe en sjanse. Ikke flå dem med skyhøye priser og krav til det offentlige.

Og til slutt, ta også vare på kommunal eiendom, vedlikehold bygninger, reparer kommunale veistrekninger og tenn veilys. Det skulle vel passe bra nå i adventstiden.

Bruk dessuten advent og juletid til å lade batterier, både overført og i praktisk betydning. Og til nyttår passer det kanskje med en restart. Det er i hvert fall min plan.

God jul!

Hilsen Oldis

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.