I vår stod Marita Rendal fra Ørnes i spissen i dannelsen av LFFD, Landsforeningen Fødselsdepresjon. Nylig hadde hun sitt første offisielle oppdrag, foredrag for leger og sykepleier ved Lillehammer sykehus.

- Litt skummelt å stå foran sykepleiere og leger og fortelle min historie, innrømmer Marita.

Sammen med andre fra foreningen gav Marita tips og råd fra brukerperspektiv, innspill som ble godt mottatt og fulgt av gode spørsmål.

- Hver gang dette snakkes om får det ringvirkninger for andre mennesker. Det er surrealistisk, men oppleves samtidig som en utrolig viktig og flott jobb!

Nå står lignende foredrag ved sykehus i alle de største norske byene for tur. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø kan vente seg besøk fra gjengen med det viktige temaet på agendaen.

- I tillegg håper vi på nytt møte med helsedirektoratet før jul. Vi vi ha endring i nasjonale retningslinjer og få faste krav om kompetanseheving, slik at tilfeldigheter ikke lenger rår. I Meløy er vi faktisk heldige, det har jeg oppdaget etter å ha bli kjent med andre som har eller har hatt fødselsdepresjon. Vår kommune er en av få som har et lavterskeltilbud innen psykisk helse. Andre steder må rammede kvinner vente inntil et år før de får nødvendig hjelp. Det er uakseptabelt!