Det er tema for en ungdomskonferanse om psykisk helse for 9. og 10.trinns-elevene i Meløy den 28. april. - Bakgrunnen for konferansen er et møte mellom Meløy ungdomsråd og Ungdommens fylkesting, og sistnevntes helseprosjekt «5 om dagen», forteller Hanne Barvik fra arbeidsgruppe. Til konferansen skal flere profilerte foredragsholdere bidra til å ufarliggjøre stressrelaterte lidelser og gi de unge verktøy til å håndtere det.

En av dem er samfunnspsykolog psykolog Tommy Sotkajærvi. Han har tidligere jobbet i Pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og Modum Bad. Han er bl.a. kjent for sin kronikk "Du er ikke ødelagt selv om du er knust" som gikk viralt på nett rett før jul.

Konferansen kan bli et pilotprosjekt for en større konferanse for hele Nordland og antas å samle fagpersoner som arbeider med barn og unge i Meløy, og en del av politikerne våre.