Silje Nordgård (Gildeskål Arbeiderparti)

Gildeskål kommune trenger innbyggere, og næringslivet trenger ansatte. Salten N950s

produksjonsvekst bidrar til begge deler, det er det beste som kan skje oss.

Samtidig må vi sørge for at vi som kommune gjør det vi kan for å legge til rette for en god infrastruktur for vekst. Den problematikken som adresseres i dag, ordfører, er hvordan trafikksikkerheten langs FV17 kan ivaretas nå når det skal skje minst en dobling av tungtransporten ut fra Arnøya framover.

Skaugvollkrysset, skoleveien for elever i Skålsvika og veistrekket langs ertenvågdalen er spesielt utsatte områder.

Problematikken ved Skaugvollkrysset er godt belyst og diskutert gjennom media, senest i sommer med oppslag i Avisa Nordland. Av- og påkjøringsområdet mellom FV17 og FV838 må utbedres.

I Skålsvika er det ei lang rett strekke langs fylkesveien. Dette er ei velkjent strekke for

forbikjøring. I tillegg til å være ei fartsfylt veistrekning er dette skoleveien til barn, som krysser veien alle skoledager, også på vintermørke dager. Her er det behov for belysning eller nedsatt fartsgrense, eller begge deler. Som trafikksikker kommune kan vi ikke godta at barn må krysse hovedveien uten noen form for risikoreduserende tiltak.

I Ertenvågdalen står det, ikke sjeldent, tungbiler fast når føret er glatt. Her burde kjettingplass vært etablert og skiltet, eller andre trafikksikkerhetstiltak iverksatt. Når hovedveien stenges er beredskapen sterkt svekket til både Gildeskål og Meløy. Stengt vei i Ertenvåg skjer ofte på de samme tidspunktene det er behov for utrykningskjøretøy å kunne ta seg fram på grunn av redusert framkommelighet med f.eks. lufttransport.

Tungtrafikken øker som følge av positiv utvikling i næringslivet. Uansett om det etableres direkte ferge til Bodø fra Sørarnøy vil det være en stor trafikksikkerhetsrisiko på disse nevnte stedene også i framtiden.

Ordfører, med denne interpellasjonen har jeg ikke lagt fram ønske om at det i dag skal fattes vedtak i saken, det er per nå kun et spørsmål som ønskes besvart.

Den økte tungtrafikken vi kommer til å ha langs veien i den kommende tiden vil utgjøre risiko for flere ulykker og at vi oftere opplever stenging av FV17, særlig vinterstid.

Ordfører, hva skal Gildeskål kommune gjøre for å redusere trafikkrisiko langs FV17, særlig vinterstid?

Silje Nordgård, Gildeskål Arbeiderparti

Strekningen prioriteres av regionrådet: – Det trengs en ordentlig utbedring nå