Roald Bikset

Jeg trodde, at etter hvert som tida gikk, og regjeringens popularitet dalte, skulle vi slippe å høre mer om det der.

For endel år siden, valgte Skjerstad/Misvær å slå seg sammen med Bodø kommune. Jeg har derfor følgende forslag: Ta kontakt med folk i Misvær, og få pålitelige svar på spørsmålene:

     1. Ble kommuneområdet mer solid?

     2. Ble det flere arbeidsplasser i området?

     3. Ble det bedre kommunikasjon for området?

     4. Ble det bedre sosiale tjenester for området?

Politikere ynder å fremstille det, som at sammenslåing gir økonomisk fortjeneste. Og dette prøver den sittende regjering å gjennomføre i hele Norge.

Nå vil jeg spørre: Når alle kommunegrenser og fylkesgrenser endres, må alle veiskilt som viser disse grenser, endres/flyttes. Hvem skal gjøre det? Statens Veivesen eller Mesta?

Hva vil det koste?

Alle veikart, skoleatlaser, turistbrosjyrer etc. må endres/ trykkes på nytt, for de gamle vil jo vise feil.

Hva vil det koste?

Når kommuner slåes sammen, må sannsynligvis kommunesenter endres/flyttes. Sannsynligvis utvides/bygges nytt. De sosiale tjenesters kontorer ligger gjerne der.

Hva vil det koste?

Ingen fare, tenker du. Staten betaler.. Ja, da er det jo deg og meg, over skatteseddelen!

Det synes meg, som om når ideen om all denne sammenslåingen kom, så trodde de som sto bak, at hele Norge så ut som Romerike. Bare lave åser og sletter, og ingen fjorder og høyfjell! Veier overalt, på kryss og tvers. Ingen problemer med kommunikasjon!

Det fungerte rimelig bra før, og burde kunne fortsette, med kommunestrukturen som var. Sammenslåing? Glem det!

Roald Bikset