Emilie Enger Mehl (Stortingsrepresentant for Senterpartiet)

Når vi importerer kjøtt, melk og ost fra utlandet, importerer vi lavere standard for matproduksjonen. Det er helt bak mål når vi kan lage verdens beste mat i Norge.

Nylig ble det funnet salmonella i kjøtt importert fra Tyskland. Ifølge Mattilsynet er det høyere risiko for smitte med kjøtt fra utlandet, selv om det ble testet i opprinnelseslandet. Norge har svært lite salmonella, mens forekomsten er mye høyere i land utenfor Skandinavia.

Høyreregjeringen og Fremskrittspartiet har presset på for å sentralisere og liberalisere jordbruket, blant annet gjennom økte konsesjonsgrenser. Sentraliseringen er sterk, matjord og beitemark gror igjen. Sakte men sikkert presses økonomien i landbruket og gjør den norske bonden mer sårbar for konkurransen fra import. Kjøtt fra dyr på norske enger erstattes med kjøtt fra kyr i Tyskland.

Norge er verdensledende på dyrehelse og lav antibiotikabruk i matproduksjonen. Antibiotikaresistens og multiresistente bakterier er en av de største globale helsetruslene i dag. Mens EU sliter med skyhøyt forbruk, er dette problemer Norge ikke har.

Vi importerer tonnevis med kjøtt, ost og melk fra EU hvert år, selv om landbruk ikke er en del av EØS-avtalen. Importen av ost gikk opp med over 10% bare i fjor. Dette er mat vi kunne laget her i Norge.

 Høyreregjeringen og FrP nekter å kutte i importkvotene fra EU etter Brexit, slik Senterpartiet har foreslått i Stortinget. Island har krevd en slik reduksjon. Grunnlaget for EUs kvoter er svekket når Storbritannia ikke lenger er med.

Regjeringen vil heller ikke gjøre det enklere for forbrukeren å velge norsk kjøttdeig, ved å forby salg av importert mat i samme emballasje som norsk mat, eller merke importert mat med antibiotikabruk under kjøtt- og melkeproduksjon. Forslag fra Senterpartiet om dette ble stemt ned av Frp, Høyre, Krf og Venstre i Stortinget.

Kjedene har stor makt. Når de lager såkalte egne merkevarer (EMV) og selger importkjøtt i samme emballasje som norsk, som for eksempel «Folkets» kjøttdeig, går de aktivt inn for å viske ut forskjellen mellom importert og norsk råvare. De ser jo like ut! Folk tar feil pakke og plutselig har importkjøttet sneket seg inn i kjøleskapet.

Høyreregjeringen ser på, og synes det er greit at tysk og norsk kjøttdeigen fremstår som samme produkt. I virkeligheten er forskjellen stor. Den norske kjøttdeigen stammer fra produksjon med høyere mattrygghet, skaper arbeidsplasser og er matvareberedskap i Norge.

På Vinmonopolet er opprinnelsesland tydelig merket med flagg på hylla. I kjøttdisken ligger norsk og tysk kjøtt side om side i samme pakke, med opprinnelsesland i liten skrift. Vi burde ikke akseptere at kjøtt og matvarer merkes så dårlig at man nesten må ha med lupe for å se hvor maten kommer fra. Hvis det skal selges importert mat burde pakka merkes med et stort EU-flagg.

Det er merkelig at kjedene er opptatt av å merke for eksempel økologiske matvarer, og markedsfører dette som en vesentlig annerledes produkt enn andre produkter. De samme kjedene mener likevel at importert kjøtt og norsk kjøtt kan selges under samme merkevare.

I disse dager forhandler Høyre-regjeringen med Storbritannia om en ny frihandelsavtale. Bondelaget har uttrykt bekymring for at Høyre og Venstre vil gi bort økte importkvoter på landbruksprodukter i disse forhandlingene. Regjeringen vil ikke avvise dette.

Senterpartiet frykter at Høyre nok en gang vil ofre landbruket ved å gi grønt lys for mer import. Norsk matproduksjon skaper arbeidsplasser i Norge, og er en viktig del av norsk beredskap. Det holder landskapet åpent og gir lys i vinduene på bygda.

Vi må produsere mer mat i Norge og øke selvforsyningsgraden. Importert mat må merkes tydelig slik at folk kan ta et informert valg. Norsk og tysk kjøttdeig er ikke det samme! Høyreregjeringens snikinnføring av importert mat i norske kjøleskap må stoppes.