Etter at Nordland Fylkeskommune vedtok en rekke endringer i samferdselskartet, har det kommet stadig flere protester fra folk og lokalsamfunn i fylket.

Verre enn ventet Redusert fergetilbud, kutting av hurtigbåtanløp, færre bussavganger, ubetjente havner og usikkerhet rundt godsfrakt har ført til negative effekter for både folk og næringsliv i fylket. Nå vil ordførerne i Rødøy, Meløy, Gildeskål, Bodø, Steigen og Hamarøy i fellesskap kartlegge konsekvensene langs kysten.

- Vi har sett at det nye samferdselskartet har gitt oss større utfordringer enn man kanskje var klar over da det ble vedtatt. Selv om mange negative konsekvenser var forutsett, har det dukket opp større utfordringer etter hvert, slik som følgene av endringer på kaier med godsekspedisjon, forteller Gildeskål-ordfører Petter Jørgen Pedersen.

Han har fått oppgaven med å koordinere og samle partene til diskusjon.

Skal forstå hverandre Ordførermøtet har ikke mandat til å foreta noen endringer i rutekartet som er lagt.

- Nei, vi får ikke gjort noe med rutekart eller fylkets beslutninger. Vi skal først og fremst diskutere og snakke om de utfordringene vi har, slik at kommunene forstår hverandres problemer. Deretter må vi jobbe sammen, for å løse utfordringene på best mulig måte, sier Pedersen.

Det første møtet legges til Fylkets Hus i Bodø, mandag 5. november.