Mange utsettelser Det ligger derfor ingen automatikk i at Fazenda får forlenget sin opsjonsavtale med kommunen.

- Selv om Fazenda kom inn i dette i februar, har Meløygruppen jobbet med saken siden 2010, og fått gjentatte utsettelser og forlengelser på sin opsjonsavtale. Nå må vi samle trådene og se på helheten på nytt. Det er mye som har endret seg siden 2010, og tomta på fyllinga er kanskje mer aktuell enn noen gang som en viktig del av et godt sentrum, sier han.

I juni 2010 skrev Framtia første gang om at Meløygruppen ønsket å bygge kjøpesenter i fire plan på fyllinga. I februar 2018 overtok Fazenda dette prosjektet.

Kafé, handel og hultur Prosjektet på fyllinga har endret seg mange ganger siden de opprinnelige planene, fra et kjøpesenter på 10.000 kvm, via et redusert prosjekt med hotell, til det siste prosjektet med butikker i én etasje med boliger på toppen.

- Jeg ønsker at det skal være næringsbygg på eiendommen, og området skal ha kafé, handel og kultur. Dette mener jeg vi skal holde fast på, framover, sier Stormo.

Han avviser dermed tanken på å bygge boliger på bakkeplan, på området.

Trenger mer handel Mange spør seg om det er marked for mer handel i Ørnes, hvor man ser at mange butikker har lagt ned i det siste.

- Jeg er klar over at butikkene sliter, og at vi lider av stor handelslekkasje til Bodø. I følge rapporten til Bjørn Sleipnes kunne vi berget inntil 100 arbeidsplasser i handels- og servicenæringen dersom vi hadde klart å fange opp handelslekkasjen. Det er derfor viktig at vi ser på det store bildet og legger til rette for mer handel, bedre utvalg og rett og slett et bedre sentrum, som løfter Meløy som region, sier, Stormo.

Kommunen i førersetet Han forteller at Meløy Utvikling nå har bestilt en forstudie, og en innbyggerundersøkelse som skal gi et godt kunnskapsgrunnlag for å gå videre med konkrete planer for å utvikle Ørnes som regionsenter.

- I dette prosjektet er jeg veldig glad for at den nye rådmannen har kompetanse og erfaring fra arbeid med stedsutvikling og boligbygging. Hun vil bli en ressurs for oss i dette arbeidet.

- Er det ikke lettere å selge eiendommen til næringsaktører, uten binding?

- Jeg tror det er viktig at kommunen setter seg i førersetet i utvikling av planer for Meløy, slik at vi ikke gir fra oss kontrollen over viktige områder. Det er nok av eksempler på at kommuner har gitt fra seg verdifulle arealer til kommersielle aktører, i god hensikt, men med dårlig resultat, sier han.