Meløy bibliotek har hatt vel fem prosent økning i sine utlån det siste året.

Statistikken viser 700 flere utlån (førstegangslån og fornyelser) i 2017 sammenlignet med året før.

- Jeg tror økningen skyldes summen av god samlingsutvikling, aktiv formidling og god service til leserne, sier biblioteksjef Kerstin Gierlich.

Et stadig økende aktivitetsnivå på biblioteket, og tilvekst av nye kunder, viser at stadig flere oppfatter biblioteket som interessant og relevant.

- Kvalitetssikring av samlingen, og ulike temautstillinger gjøres for å friste leserne. Også skolene er flink til å låne bokkasser og klassesett, bekrefter biblioteksjefen.

Hun og bibliotekar Glenn Fagervik har vært på kurs i «lesersørvis», med mål om å kunne anbefale rett bok til rett leser.

- Vi er blitt mer aktive og bedre til å formidle og anbefale bøker til kundene våre. Det får vi nå uttelling for, sier Gierlich, som er svært fornøyd med de positive utlånstallene.

Regnskapstall for 2017 viser at Meløy Bibliotek hadde 1.450.767 kroner i driftsutgifter i 2017.