I Meløy er det sendt ut gult farevarsel om flom og jord-og skredfare på oransje nivå.

Det ventes mye regn fra onsdag morgen, lokalt opp mot 70-100 mm på 24 timer.

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, står det i varselet.

-Rens stikkrenner

Nedbøren kommer i tillegg til allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord.

- Dette gir fare for utløsning av jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Yr.no anbefaler folk om å ta forholdsregler.  Også i Salten for øvrig er det sendt ut varsel for jord-og flomskredfare fra onsdag ettermiddag. Dette er på gult nivå-hakket under oransje nivå.

- Sikre og flytt verdier bort fra flomutsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Varsom.no sitt farevarsel strekker seg fra grønt nivå (nivå 1) til svart nivå (nivå fem, brukes bare ved snøskred).