Kulingen har størst opplagsøkning av alle lokalaviser i Nordland i 2. halvår 2021.

Kulingen trekkes også frem av LLA (Landslaget for lokalaviser) som en av avisene nasjonalt som har hatt en stor opplagsøkning i 2021.

Stor økning

Opplagstallene for første halvår 2021 viser at Kulingen øker opplagstallene med over 10 prosent, og har en økning med 206 abonnenter.

- Vi er superglade for at leserne setter pris på det vi gjør! Ikke minst vil jeg gi ros til de andre journalistene i redaksjonen, Eirik og Astrid og freelanceren vår Rolf som har stått på i hele år for å lage en best mulig avis til folk i Rødøy, Meløy og Gildeskål. Vi er et godt team som jobber veldig godt i lag, sier redaktør Hilde Kvammen.

Satser på nett

Avisene tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA) øker samlet med 0,53 %. Kulingen øker altså med over 10 prosent.

- Lokalavisa er en viktig informasjonskilde for innbyggerne. Gjennom pandemien har de kanskje vært spesielt viktige, sier generalsekretær Tomas Bruvik i Landslaget for lokalaviser.

Stadig flere avislesere blir heldigitale, og her har Kulingen nesten doblet antall abonnenter siste halvår.

- Vi har satset målrettet på nettsiden, og har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag. Vi ønsker å bli enda mer aktive på nett utover høsten og vinteren, sier redaktør Hilde.