Kommunestyremøte i Meløy denne uka: Meløy står i fare for å havne på Robek. - Ta grep nå!