Yara Glomfjord tar miljøet på alvor. Det nye renseanlegget for nitrogenoksider sørger nå for at utslippene er redusert med rundt 90 prosent, sammenlignet med for ti år siden.

Det tilsvarer 300.000 tonn per år av denne kjemiske forbindelsen som er giftig ved inhalering og en betydelig forurenser til luften. Nitrogenoksider er tilstede både i eksos fra bilmotorer og skorsteinen til industrielle anlegg, og medvirker til global oppvarming. Prosessindustrien i Norge er underlagt restriksjoner på alle typer utslipp, og Yara har gjort en forbilledlig jobb med sin egen miljøstandard, som går mye lengre.

Kostbar investering

Det høyeffektive renseanlegget som ble montert i 2015/16 virker ved at nitrogenoksidene blandes med ammoniakk og omdannes til nitrogen. Nitrogen er hovedbestanddelen i luft, og ikke skadelig for miljøet. Totalt er det brukt over 17 millioner kroner for å redusere utslippet av nitrogenoksider fra de to syrefabrikkene. Næringslivets nitrogenoksid-fond har bidratt med 13 millioner kroner til gjennomføring av prosjektene. Likevel har dette vært en omfattende investering for hjørnesteinsbedriften i Glomfjord, som først på 90-tallet startet «det grønne skiftet». I dag jobbes det iherdig for å minimere støy fra renseanlegget.

Positive resultater

Ikke bare sparer Yara nå miljøet tilsvarende utslipp fra 50.000 dieselbiler. De har også redusert utslippene av klimaverstingen lystgass betydelig, med 650.000 tonn karbondioksid eq per år. Drivhusgassen lystgass er 300 ganger sterkere enn karbondioksid, sett i et hundreårsperspektiv. Den bidrar, ifølge FN’s klimapanel, til 6 prosent av den globale drivhuseffekten på kloden. I tillegg har Yara  redusert utslippene av nitrogen til sjø med 35 prosent.

- Det totale energiforbruket vårt er i tillegg redusert med 45 prosent fra 2000-2017, bekrefter produksjonssjef Frank-Robert Eriksen.

yara-01

Fornøyd: Produksjonssjef hos Yara Glomfjord, Frank-Robert Eriksen, er tilfreds med at bedriftens miljøfokus. Og er ikke fremmed for å utnytte grønne ressurser i fremtidig produksjon. Foto: Anne Mette Meidelsen

Eriksen er stolt over den grønne satsingen til gjødselprodusenten, som samtidig har økt sin produksjon med 90.000 tonn ferdigvare de siste ti årene.

Vil øke mer

For aldri før har det gått ut så mye ferdigvaren fra Yaras Glomfjord som i januar 2017.

- Fram mot 2021 ønsker vi å øke produksjonen ytterligere, med 20 prosent, opplyser Eriksen.

For det er ingen som slår Glomfjord når det gjelder lave produksjonskostnader, selv om lokaliteten ikke har den beste beliggenheten verdensmarkedet tatt i betraktning.

- Vi har hele tiden fokus på energisparing og er åpen for «den nye bølgen» der avfall fra annen industri kan tas inn som ressurs i vår produksjon, avslutter produksjonssjefen.

Renseanlegg: Under besøk i Meløy nylig lot næringsråd Mona Fagerås (SV) og SV’s partisekretær Kari Lisbeth Kaski seg imponere av Yaras nye renseanlegg. Foto: Anne Mette Meidelsen

Renseanlegg: Under besøk i Meløy nylig lot næringsråd Mona Fagerås (SV) og SV’s partisekretær Kari Lisbeth Kaski seg imponere av Yaras nye renseanlegg. Foto: Anne Mette Meidelsen